Доставка їжі у Львові з 9:00 до 20:30

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти — Покупець, з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://okada.com.ua/

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://okada.com.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://okada.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://okada.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://okada.com.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://okada.com.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» — прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://okada.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Товар» — пропоновані до реалізації страви та напої, згідно з асортиментом та цінами, вказаними на сайті https://okada.com.ua/ .

«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://okada.com.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://okada.com.ua/ мають намір його продати.

«Замовлення» — належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://okada.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Законодавство» — встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://okada.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець:

ФОП Ніконенко Кирило Володимирович

Код ЄДРПОУ: 3360707518

Банківські реквізити: UA733348510000000026001153585

4.2. Контакнтні дані для підтримки Покупця розміщені на відповідній сторінці “Контакти” на сайті.

4.3. За цією Угодою Продавець зобов’язується реалізувати Товар, що пропонується до продажу на Сайті, відповідно до належно оформленого Замовлення Покупця та умов цієї оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлений Товар.
4.4. Ця Угода розповсюджується на всі Товари, що відображаються на Сайті в момент оформлення Замовлення Покупцем.
4.5. Продавець зобов’язується:
– реалізувати Товар, передбачений умовами цього Договору;
– Надати можливість замовити та оплатити Товар;
– для надання консультацій щодо використання Сайту та оформлення Замовлення;

4.6. Продавець зобов’язується:

– відмовити у продажу та/або передачі замовленого Товару через неналежне виконання Покупцем зобов’язань відповідно до цього Договору;
– вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку;
– вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті, в односторонньому порядку та на свій розсуд;
– залучати третіх осіб до виконання зобов’язань перед Покупцем;
– змінити умови та/або час доставки Товару Покупцеві з повідомленням Покупця про такі зміни за номером телефону, вказаним ним під час оформлення замовлення;

4.7. Покупець зобов’язується:
– дотримуватись умов цієї Угоди;
– прийняти Товар належної якості, що відповідає Замовленню Покупця;
– оплатити Товар до доставки або у момент доставки;
-перевірити кількість та найменування замовленого Товару при доставці.
4.8. Покупець зобов’язується: – вимагати від Продавця реалізації Товару відповідно до умов цього Договору.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

  • Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://okada.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “Хочу”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://okada.com.ua/.

 

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://okada.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки.

6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

6.3. Плата Товару здійснюється готівкою кур’єру при доставці Замовлення, або за безготівковим розрахунком, шляхом оплати банківськими картками на Сайті або при доставці замовлення, або в режимі онлайн з використанням електронної оплати.

 Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) Готівкою при отриманні замовлення.

2) Карткою за допомогою мобільного терміналу при отриманні замовлення

3) Кредитною карткою наступного типу:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electronic
  • Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://smaki-maki.com/ у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

7. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

7.1. Доставка Товару здійснюється Продавцем або залученими третіми особами, або самовивозом із місця видачі замовлення. У разі неможливості зв’язатися з Покупцем за номером телефону, вказаним ним під час оформлення замовлення, Замовлення вважається анульованим.

7.2. Самовивіз здійснюється Покупцем з місця, обраного Покупцем під час оформлення Замовлення серед доступних варіантів, зазначених оператором кол-центру Продавця під час підтвердження Замовлення.

7.3. Зона доставки Товарів, що пропонуються на Сайті, обмежена. Детальна інформація про зону доставки та вартість мінімального замовлення розміщена на Сайті за наступним посиланням: https://okada.com.ua/dostavka-ta-oplata/. Доставка не здійснюється в райони та/або райони міста, які не вказані в даному розділі. Детальна інформація про адреси доставки надається за телефонами, вказаними на Сайті.

7.4. Режим роботи та час доставки Продавця вказано на Сайті.

7.5. Затримки у доставці Товару можливі за непередбаченими обставинами, за провиною Продавця.

7.6. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється Продавцем за адресою, вказаною у Замовленні.

7.7. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового псування або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

7.8. При прийманні Замовлення Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність Замовлення та цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару Покупець оплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензії до Товару не заявлені та Продавець повністю та належним чином виконав свої зобов’язання щодо передачі Товару.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право відмовитися від приймання доставленого Товару неналежної якості після огляду на момент доставки Товару.
8.2. У разі відмови прийняти Товар неналежної якості, ціна якої була оплачена Покупцем у безготівковому порядку, Продавець повертає Покупцю грошові кошти за Товар неналежної якості протягом 3-х банківських днів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства України.
9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання придбаного Товару.
9.3. У всіх питаннях, які не врегульовані цією Угодою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Продавець розглядає претензії Покупця протягом 30 (тридцяти) робочих днів із моменту отримання таких претензій.
9.5. Покупець відповідає за правильність даних, зазначених у формі Замовлення.

10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Будь-які суперечки, що виникають із цієї Угоди або у зв’язку з нею, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. Досудовий порядок вирішення спору є обов’язковим.
10.2. Усі суперечки розглядаються за наявності письмової претензії, надісланої рекомендованим листом за допомогою поштових служб.
10.3. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів спірна справа підлягає передачі на розгляд суду відповідної підсудності згідно з чинним законодавством України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Покупець дає згоду на збирання, обробку, зберігання та використання Продавцем своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також на передачу їх третім особам виключно з метою та в рамках Виконання Продавцем своїх обов’язків відповідно до умов цієї оферти . Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 р. №2297-V «Про захист персональних даних».Персональні дані Покупця зберігаються у базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно для виконання зобов’язань, зазначених у його оферті, дотримання правил у сфері податкових відносин, бухгалтерського обліку, реклами.

11.2. Продавець має право надсилати інформацію, у тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця за його згодою. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

11.3. Продавець не несе відповідальності за інформацію, надану Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі.
11.4. Продавець має право робити запис телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про запис. Продавець цим зобов’язується: не допускати несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів та/або передачі третім особам, які не мають прямого відношення до виконання Замовлень відповідно до Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про Інформація».

12. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

12.1. Ця Угода вважається укладеною після завершення Замовлення Покупцем та підтвердження та прийняття Замовлення до виконання Продавцем.
12.2. Угода діє до повного виконання Сторонами всіх умов цієї Угоди.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Продавець не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання зобов’язань стало наслідком обставин непереборної сили. Обставини непереборної сили – надзвичайні та незворотні обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього договору, виникнення та існування яких знаходиться поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать: загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, терористичні акти, диверсії, пожежа, вибух, тривалі затримки у роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актів держави. владою, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збої в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб щодо Продавця, а також спричинені винятковими погодними умовами та стихійними лихами, заторами на дорогах тощо.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Продавець має право поступитися або іншим чином передати свої права та обов’язки, що випливають із його відносин з Покупцем, третім особам.
14.2. Сайт може бути тимчасово або частково недоступний через проведення технічних, профілактичних або інших робіт, а також з будь-яких інших технічних причин.
14.3. З усіх питань, що не врегульовані умовами цієї оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

14.4. У разі встановлення особливих умов щодо асортименту, ціни Товару, інших умов замовлення у зв’язку із спеціальними пропозиціями тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.
14.5. При оформленні Замовлення, незалежно від способу оформлення (усно телефоном або в електронній формі на Сайті), Покупець підтверджує наступне:
– Покупець ознайомлений з умовами цієї оферти укласти Договір та приймає їх у повному обсязі та безумовно;

— Покупець ознайомлений та згоден з асортиментом та ціною Товару, умовами оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товару, зазначеними на Сайті;
— Усі дані, надані Покупцем під час оформлення замовлення (перелік Товарів, персональні дані, адреса доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення щодо асортименту, кількості Товару тощо, які він мав намір надати під час розміщення замовлення. Внесення змін на замовлення або скасування замовлення після підтвердження не допускається.